การเปลี่ยนแนวลอกใต้ดาบ

01210c

การเปลี่ยนแนวลอกใต้ดาบ
การเปลี่ยนแนวรอดใต้ดาบเป็นการเข้าทำในแนวอื่นจากแนวที่ประสานดาบ การเข้าทำในลักษณะนี้จะต้องใช้ความชำนาญและชั้นเชิงของการฟันดาบที่เก่งแล้ว ซึ่งหากมีการฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะสามารถเข้าทำแล้วได้ผลมากที่สุด การทำจะใช้นิ้วมือบังคับปลายดาบไปยังแนวที่ต้องการจะแทง แล้วเหยียดแขนออกไปแทงพร้อมทั้งขืนมือ
การเปลี่ยนแนวแทงจากแนวสูงไปแนวสูงปลายดาบผ่านใต้ใบดาบคู่ต่อสู้จากแนวต่ำไปแนวต่ำผ่านบนใบดาบ การเปลี่ยนแนวสองครั้งอาจจะทำได้จากแต่ละแนว แต่แนวที่ดีที่สุดคือแนวสูงไปแนวสูง และแนวสูงไปแนวต่ำ เนื่องจากการป้องกันและการเขาทำนั้นสามารถป้องกันได้ยากกว่าและรวดเร็วกว่า การกับเข้ามาท่าเตรียมนั้นจะเร็วกว่านั้นเอง หรือเรานั้นสามารถกลับมาป้องกันได้ง่าย หากเกิดการพลาโอกาสที่จะป้องกันดาบของคู่แข่งนั้นก็จะสามารถป้องกันได้ง่ายมากกว่า
สำหรับใครที่ต้องการฝึกในการเข้าทำในลักษณะนี้ การเข้าทำด้วยความชำนาญและเข้าทำโดยการหาโอกาสในการเข้าทำนั้นถือว่าดีที่สุดเช่นกัน การเข้าทำในการลอดใต้ดาบนี้เป็นการเข้าทำโดยใช้ความเร็วและความแม่นยำเป็นหลัก การคุณสามารถเข้าโจมตีคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วกว่าที่คู่แข่งจะตั้งรับ การหลอกคู่แข่งไปในทิศทางอื่นก็จะช่วยให้คุณนั้นสามารถเข้าโจมตีได้ดีเช่นกัน สำหรับใครที่อยากจะฝึกการเปลี่ยนแนวรอดใต้ดาบก็สามารถฝึกตามคำแนะนำของเราได้เลย

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.