การพลิกมือส่งบอลในกีฬาแฮนด์บอล

เว็บแทงบอล

แฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีมายาวนาน หลายคนรู้จักจากการชอบส่วนตัว หรือคนรอบข้างเล่นกัน โดยส่วนใหญ่กีฬาชนิดนี้สามารถเล่นได้ง่ายๆ เพียงแค่มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการเล่น และมีทักษะในการเล่นด้วย

สภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาชนิดนี้ เนื่องจากผู้เล่นสามารถอบอุ่นร่างกายให้ร่างกายปรับสภาพก่อนเล่นได้ทุกครั้ง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในการเล่นคือทักษะ ผู้เล่นต้องมีทักษะเป็นของตัวเองในการเล่น ซึ่งทักษะที่เป็นหนึ่งในนั้นคือการส่งบอล ผู้เล่นสามารถฝึกทักษะนี้ได้ง่ายๆเพียงแค่ศึกษาและปฏิบัติเป็นประจำ โดยการส่งบอลนั้นมีหลายวิธี วิธีที่นำมาพูดถึงในวันนี้เป็นการพลิกมือส่งบอล ผู้เล่นสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

  1. ยืนแบบเท้านำเท้าตามหรือเท้าขนาน
  2. ถือลูกบอลให้ชิดลำตัว แขนงอ
  3. แขนด้านที่ถือลูกบอลเหยียดออกและพลิกมือบิดออกด้านข้างลำตัว
  4. ลูกบอลต้องอยู่ระดับข้อมือ
  5. เท้าด้านเดียวกับที่ถือลูกบอล ยกส้นเท้า อุ้งเท้าเป็นจุดหมุนตามแรงในการส่งลูกบอลไปตามทิศทางที่ต้องการ

การพลิกมือส่งลูกบอลสามารถทำได้ง่ายๆตาม 5 ขั้นตอนนี้ หากผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามห้าข้อนี้ได้ ก็ง่ายต่อการส่งลูกบอลในวิธีนี้ ดังนั้นแล้วผู้เล่นคนใดที่อยากส่งบอลวิธีนี้เป็นต้องหมั่นฝึกฝนเป็นประจำ เพื่อความชำนาญ ความคล่องแคล่ว และความแม่นยำในการส่งลูก

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.