การอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นแฮนด์บอล

สโบเบท

กีฬาแฮนด์บอลถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีมายาวนาน และเป็นประเภทกีฬาที่ใครหลาย ๆ คนได้ให้ความสนใจที่จะลองฝึกหัดเล่นลองศึกษาวิธีการเล่นไปเรื่อย แต่การเล่นกีฬาในแต่ชนิดนั้นผู้เล่นจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้น ๆ เสียก่อนเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจวิธีการเล่นว่าควรปฏิบัติตนในเวลาเล่นอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในขณะเล่นได้

ในการอบอุ่นร่างกายหรือการบริหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่เป็นต่อนักกีฬาทุกคน การอบอุ่นร่างกายจะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมีความตื่นตัวและความพร้อมที่จะรับกับการแข่งขัน วิธีการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันแฮนด์บอล สามารถทำได้ ดังนี้

  1. ควรเลือกวิธีฝึกที่เหมาะสมกับกีฬาประเภทนั้น ๆ เพื่อเป็นการปรับตัวในการแข่งขัน
  2. ท่าที่จะใช้อบอุ่นร่างกายต้องเป็นท่าที่ง่าย และไม่มีการใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบ หรือทักษะที่ยุ่งยากต่อการตัดสินใจ
  3. ในการอบอุ่นร่างกายในแต่ละครั้งต้องไม่ใช้เวลาที่นานเกินไป ควรใช้เวลาที่เหมาะสมกับการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา
  4. ในการอบอุ่นร่างกายแต่ละครั้งจะต้องไม่ทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายเกิดความเมื่อยล้าจนเกินไป
  5. ท่าที่ใช้ในการอบอุ่นร่างหายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๆ
  6. ในการอบอุ่นร่างกายควรมีความแตกต่างไปตามสภาพของร่ายกายนักกีฬาแต่ละคน

การอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬานั้นจะช่วยให้นักกีฬามีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่อพร้อมต่อการลงสนามแข่งขัน

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.